Samen van betekenis

Onze projecten

Overname GGN Bewindvoering

Overname GGN Bewindvoering

Met de overname komt er nieuw management op de dossiers en kunnen cliënten rekenen op professionele ondersteuning en de hoge kwaliteitsstandaard van OBIN.

  • OBIN

Bestandanalyse gemeente Haarlemmermeer

Bestandanalyse gemeente Haarlemmermeer

Uitvoeren van een heronderzoek naar de doelmatigheid binnen de afdeling Werk en Inkomen om de arbeidsparticipatie onder 285 burgers te vergroten.

  • Talenter

Statushouders uit de bijstand in Veldhoven

Statushouders uit de bijstand in Veldhoven

Investeren middels een social impact bond om de arbeidsparticipatie onder asielzoekers met een verblijfstatus te vergroten.

Van strategie tot uitvoering bij Careander

Van strategie tot uitvoering bij Careander

Begeleiding bij de totstandkoming van een nieuwe visie en strategische koers om vervolgens de vertaalslag naar concrete programma's te maken.

  • Human Capital Group

Reorganisatie bij de Landelijke Eenheid Politie

Reorganisatie bij de Landelijke Eenheid Politie

Advies en uitvoering van een grote interne campagne om een mijlpaal in een personele reorganisatie van de politie (landelijke eenheid) te markeren.

  • Future Communication

Eerste hulp bij betalingsproblemen op Schulden.nl

Eerste hulp bij betalingsproblemen op Schulden.nl

Ontwikkelen van een preventieve aanpak bij problematische schulden om grote maatschappelijke kosten te voorkomen.

  • Plangroep

Ondersteuning banken bij WFT Zorgplicht

Ondersteuning banken bij WFT Zorgplicht

Overnemen van de activiteiten rondom de WFT Zorgplicht om banken te ontzorgen.

  • Plangroep Financiële Services