De mens centraal

Hoe wij werken

We stellen de mens in al onze diensten centraal. Binnen communicatie en HR, op het gebied van schuldhulpverlening, budgetbeheer en beschermingsbewind en bij al onze activiteiten in het sociaal en fysiek domein. We werken met en voor mensen en brengen mens en werk samen. We streven daarbij naar een hoge kwaliteit, met oog voor milieu en maatschappij.

Kwaliteit bij Future Groep
We bouwen aan duurzame en betekenisvolle relaties met onze klanten en bieden toekomstbestendige en innovatieve oplossingen. De groei en het welzijn van onze medewerkers ligt ons aan het hart. Om aan alle eisen van de mensen om ons heen te voldoen, zien we het leveren van hoge kwaliteit als continu proces. Future Groep heeft een ISO9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem met daarin concrete doelstellingen gericht op klanttevredenheid, onze dienstverlening, risicobeheersing en privacy. Wij passen objectieve metingen toe om onze doelstellingen te meten voor continue verbetering. Onze maatregelen gaan hierin veel verder dan de minimale relevante wet- en regelgeving voorschrijft.

Kijk voor meer informatie over ons kwaliteitsbeleid conform de ISO9001-norm in het document ‘Kwaliteitsbeleid Future Groep 2019’ en op ons ‘ISO9001 kwaliteitscertificaat’.

Milieu bij Future Groep
We voelen ons verantwoordelijk voor een duurzamer milieu. Future Groep heeft hiervoor het ISO14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem ‘Future Groen’, met daarin concrete doelen en acties om het effect van onze bedrijfsvoering op het milieu te beheersen. Ons doel in 2018 is om een reductie van 2% CO² uitstoot uit mobiliteit te realiseren. Daarnaast zetten wij diverse milieumaatregelen in op het gebied van papierverbruik, afval, energieverbruik van gebouwen en de inkoop van kantoorartikelen. Onze maatregelen gaan hierin veel verder dan de minimale relevante wet- en regelgeving voorschrijft. Ook hierin gaan onze maatregelen veel verder dan de minimale relevante wet- en regelgeving voorschrijft.

Kijk voor meer informatie over ons milieu- en energiebeleid conform de ISO14001-norm in het documentMilieu- en energiebeleid Future Groep 2019’ en op ons ‘ISO14001 milieucertificaat’.

ESG bij Future Groep
Naast ISO certificeringen voldoen we ook aan de Enviromental Social Governance (ESG) norm. Deze norm betekent dat er bij Future Groep een optimaal evenwicht is tussen de sociale belangen van de organisatie, medewerkers, klanten en de maatschappij als geheel. We staan voor transparante communicatie, hebben oog voor milieu en bevinden ons in een gezonde financieel economische situatie. Voorbeelden hiervan zijn ons biologisch bedrijfsrestaurant, yoga, stoelmassages, sponsoring van North Sea Jazz, en ons eigen CAR programma, waarbij medewerkers worden beloond voor milieubewust autorijden.

Mens en maatschappij bij Future Groep
We willen dat iedereen zich bij ons thuis voelt. We geloven dan ook in het bieden van échte kansen. Bij een vacature op een van onze kantoren wordt daarom altijd gekeken of die ingevuld kan worden door een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden deze medewerker de kans om bij ons in een dynamische omgeving werkervaring op te doen. Op die manier hebben al tientallen mensen een baan gekregen via ons en zijn we een springplank voor een vervolgbaan binnen Future Groep of daarbuiten.

Samen van betekenis door:

  • Innovatieve oplossingen
  • Mens en Maatschappij centraal
  • Duurzame en betekenisvolle relaties
  • Resultaatgericht ondernemen
Samen van betekenis?

Onze werkmaatschappijen

Future Werkt is dé innovatieve uitvoerder die binnen publieke-private samenwerking vormgeeft aan duurzame oplossingen binnen het spanningsveld van werk en maatschappij.
Human Capital Group richt zich op het ontwikkelen en vergroten van de wendbaarheid, vitaliteit en professionaliteit van organisaties.
Langhenkel Talenter is een gewaardeerde en innovatieve kennispartner voor vraagstukken binnen lokale overheden; het sociaal en ruimtelijk domein in het bijzonder.
Future Communication adviseert en ontwikkelt strategieën voor communicatie en reputatie en voert ze ook uit. Tot de klus geklaard is! Voor zowel overheid als bedrijfsleven.
PLANgroep is specialist in schuldhulpverlening en budgetbeheer en werkt vooral samen met gemeenten, kredietbanken, werkgevers en welzijnsorganisaties.
Interim en projectmatige oplossingen binnen de kernactiviteiten van de financiële dienstverlening. Laagdrempelig, ervaren en met de mens centraal.
OBIN is specialist op het gebied van bewindvoering, mentorschap en curatele en ondersteunt cliënten op betrokken en professionele wijze bij hun financiën en/of zorgbeslissingen.
Future Zorg is gespecialiseerd in het bemiddelen van o.a. psychiaters, psychotherapeuten, GZ & klinisch psychologen en artsen naar een vaste of tijdelijke betrekking.