Samen van betekenis

Over Future Groep

Future Groep wordt gevormd door Human Capital Group, Langhenkel-Talenter, Future Communication, PLANgroep, OBIN, Future Werkt, Future Zorg en PLANgroep Financiële Services.

Wat ons verbindt? Onze gedeelde cultuur. We zijn bevlogen, betrokken, deskundig en resultaatgericht en niet alleen als het gaat om onze eigen ontwikkeling. We werken met het doel een positieve bijdrage te leveren aan mens en maatschappij. Onze professionals zijn mensen die van betekenis willen zijn. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij werken en de wijze waarop wij ons de afgelopen 30 jaar tot een stabiele organisatie hebben (door)ontwikkeld.

Samen van betekenis door:

  • Innovatieve oplossingen
  • Mens en Maatschappij centraal
  • Duurzame en betekenisvolle relaties
  • Resultaatgericht ondernemen

Onze werkmaatschappijen

Future Werkt is dé innovatieve uitvoerder die binnen publieke-private samenwerking vormgeeft aan duurzame oplossingen binnen het spanningsveld van werk en maatschappij.
Human Capital Group richt zich op het ontwikkelen en vergroten van de wendbaarheid, vitaliteit en professionaliteit van organisaties.
Langhenkel Talenter is een gewaardeerde en innovatieve kennispartner voor vraagstukken binnen lokale overheden; het sociaal en ruimtelijk domein in het bijzonder.
Future Communication adviseert en ontwikkelt strategieën voor communicatie en reputatie en voert ze ook uit. Tot de klus geklaard is! Voor zowel overheid als bedrijfsleven.
PLANgroep is specialist in schuldhulpverlening en budgetbeheer en werkt vooral samen met gemeenten, kredietbanken, werkgevers en welzijnsorganisaties.
Interim en projectmatige oplossingen binnen de kernactiviteiten van de financiële dienstverlening. Laagdrempelig, ervaren en met de mens centraal.
OBIN is specialist op het gebied van bewindvoering, mentorschap en curatele en ondersteunt cliënten op betrokken en professionele wijze bij hun financiën en/of zorgbeslissingen.
Future Zorg is gespecialiseerd in het bemiddelen van o.a. psychiaters, psychotherapeuten, GZ & klinisch psychologen en artsen naar een vaste of tijdelijke betrekking.

Onze projecten

Statushouders uit de bijstand in Veldhoven

Statushouders uit de bijstand in Veldhoven

Investeren middels een social impact bond om de arbeidsparticipatie onder asielzoekers met een verblijfstatus te vergroten.

Van strategie tot uitvoering bij Careander

Van strategie tot uitvoering bij Careander

Begeleiding bij de totstandkoming van een nieuwe visie en strategische koers om vervolgens de vertaalslag naar concrete programma's te maken.

  • Human Capital Group

Reorganisatie bij de Landelijke Eenheid Politie

Reorganisatie bij de Landelijke Eenheid Politie

Advies en uitvoering van een grote interne campagne om een mijlpaal in een personele reorganisatie van de politie (landelijke eenheid) te markeren.

  • Future Communication

Eerste hulp bij betalingsproblemen op Schulden.nl

Eerste hulp bij betalingsproblemen op Schulden.nl

Ontwikkelen van een preventieve aanpak bij problematische schulden om grote maatschappelijke kosten te voorkomen.

  • Plangroep
“Onze organisatie wordt gevormd door mensen: de mensen die bij ons werken, die met ons werken en de mensen voor wie wij werken.”

Contact

Jeroen Ekkel CEO
Jaap van der Mark CFO
Jaap van der Mark CFO
Bilge Tanyeri PA