Van strategie tot uitvoering bij Careander

Begeleiding bij de totstandkoming van een nieuwe visie en strategische koers. En vervolgens bij de vertaalslag van de strategie naar concrete programma’s en projecten op regionaal en lokaal niveau; passend bij zelforganisatie.

“Strategie is niet alleen van de top: energie en beweging richten op eigenaarschap.”

Werkmaatschappijen
  • Human Capital Group