Statushouders uit de bijstand in Veldhoven

Investeren middels een social impact bond om de arbeidsparticipatie onder asielzoekers met een verblijfstatus te vergroten.

“De Brabantse gemeente heeft hiervoor een zogenoemde social impact bond gesloten, een financieel contract bedoeld om met privaat geld een maatschappelijk probleem op te lossen.”

Werkmaatschappijen