Eerste hulp bij betalingsproblemen op Schulden.nl

Ontwikkelen van een preventieve aanpak bij problematische schulden om grote maatschappelijke kosten te voorkomen.

“De directe aanpak van Schulden.nl verhoogt de kans op terugbetaling van de achterstand en versterkt het klantbehoud.”

Werkmaatschappijen
  • Plangroep