Bestandanalyse gemeente Haarlemmermeer

Uitvoeren van een heronderzoek naar de doelmatigheid binnen de afdeling Werk en Inkomen om de arbeidsparticipatie onder 285 burgers te vergroten.

“De gemeente heeft na afloop van het project een gedetailleerd beeld van de participatiemogelijkheden van haar bijstandsgerechtigden.”

Werkmaatschappijen
  • Talenter